Visi & Misi

Visi Kami

Di Sahajidah Hai-O Marketing, kami memperkayakan hidup melalui produk berkualiti dan peluang perniagaan yang melangkaui sempadan.

Misi Kami

Kami komited untuk mengubah kehidupan biasa menjadi kehidupan luar biasa melalui produk yang unik dan peluang perniagaan yang berpotensi.


Falsafah Kami

  • Kepuasan Pelanggan: Menyediakan nilai tambah kepada pelanggan dengan menyediakan produk-produk yang berkualiti, dan perkhidmatan kepimpinan.
  • Persaingan: Menitikberatkan kelebihan berdaya saing dan kebijaksanaan dalam usaha mencapai kejayaan dan perkembangan yang berterusan.
  • Budaya Tempat Kerja: Memupuk dan mempertingkatkan dasar pengetahuan dan ilmu dalam persekitaran pekerjaan untuk memantapkan kerja berkumpulan, dan mencapai matlamat dalam menghadapi apa juga cabaran dalam dunia perniagaan.
  • Tanggungjawab: Meningkatkan kepercayaan dan nilai pulangan kepada para pemegang saham.
  • Kemasyarakatan: Menghargai setiap jasa dan penghargaan yang dicurahkan oleh masyarakat. Menyalurkan semula sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk kewangan atau bantuan ehsan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokogan mereka.